Besöksadress

South Lapland Airport
Sagadal 4
912 90 Vilhelmina

Postadress

South Lapland Airport
Vilhelmina kommun
Torget 6
912 81 Vilhelmina

Bokning / Växel

0940-398 88
Fax. 0940-398 99

bokning@southlaplandairport.com

Bokningsansvarig

Johan Hagelberg
0940-398 88

Jetpak ansvarig

0940-39888

bokning@southlaplandairport.com

Flygplatschef

Johan Hagelberg
0940-398 95
070-603 98 95

johan.hagelberg@southlaplandairport.com

Operativt ansvarig flygtrafikledningstjänsten/CATS

Olle Adamsson
0940-31009

olle.adamsson@southlaplandairport.com

Säkerhetsansvarig

Marie Söderström

0940-310 09

marie.soderstrom@southlaplandairport.com

Flygsäkerhetskoordinator

Annika Wennerberg
0940- 310 09

annika.wennerberg@southlaplandairport.com

Operativt/Teknisk ansvarig

Håkan Ångqvist

0940-39890

Tornet

0940-310 09

ats@southlaplandairport.com

Rampkontor / Insatsledare

0940-398 90
070-392 32 94

ramp@southlaplandairport.com

Bränsleansvarig

Andreas Wahl
0940-398 90

andreas.wahl@southlaplandairport.com

IATA Kod: VHMSK0002
IATA nr: 80-4 916