fbpx
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att tillhandahålla information till webbplatsens ägare hur besökare navigerar och hanterar sidan via Google Analytics.

Om cookies

Sedan den 1 juli 2011 så får cookies och annan teknik som används för att lagra eller hämta uppgifter bara användas med besökarens samtycke – detta samtycke lämnas på olika sätt exempelvis genom besökarens webbläsare. Om du inte vill att din webbläsare ska lämna samtycke till att cookies från southlaplandairport.com lagras i din dator, så kan du ändra detta i din webbläsares inställningar. Läs mer på www.minacookies.se. Cookies är passiva filer som webbplatser lagrar på sina besökares datorer, bl.a. för att de ska känna igen dessa datorer nästa gång de får besök av dem.

Om GDPR – nya dataskyddsregler

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya allmänna dataskyddsförordningen. All information som gäller dig, som identifierad eller identifierbar, levande privatperson, omfattas av den allmänna dataskyddsförordningen. Det gäller till exempel ditt namn, hemadress, ID-kortnummer, internet-protokollkod (IP-kod) eller information om din hälsa.

Vissa känsliga uppgifter, till exempel uppgifter som gäller din hälsa, ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter och sexuell läggning, har ett särskilt skydd. De får bara samlas in och användas under särskilda omständigheter, till exempel för att du har gett ditt uttryckliga samtycke eller den nationella lagen tillåter det.

Reglerna gäller när dina data samlas in, används och lagras digitalt eller i ett strukturerat arkivsystem på papper. De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på South Lapland Airport AB, sparas i datasystem. Registreringen görs för att bolaget, eller bolagets underleverantör, ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge de sparas kan du vända dig till South Lapland Airports växel eller reception, som tar kontakt med bolagets kontaktperson för dataskydd. Om du är missnöjd med hur South Lapland Airport AB behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats